Hoogeveenseweg 28

7933 PG, Pesse

0528 262 566

info@deakkerpesse.nl

Schoolcommissie/MR

Schoolcommissie / MR

Schoolcommissie
Op De Akker heeft de schoolcommissie een belangrijke taak. Zo vergaderen zij minimaal 6 keer per jaar, samen met de directie en de MR, over het reilen en zeilen van de school. Zij bepalen mede de koers van de school binnen de vereniging VCPOZD, het dorp en de omgeving. De antennefunctie speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe kunnen wij, uitgaande van de Christelijke identiteit van de school, samen met de ouders en het team vorm geven aan het onderwijs op De Akker. Wat hebben de kinderen nodig om straks de overstap naar het Voortgezet Onderwijs te kunnen maken.

Leden 2015-2016:

* E Beumer - ouder
* M Nijstad - Vincent - ouder
* M Otten - ouder

MR
De medezeggenschapsraad heeft instemmings- en adviesrecht t.a.v. het beleid van de VCPOZD in het algemeen en basisschool De Akker in het bijzonder. Zoals gemeld vergadert de MR gezamenlijk met de directie en de schoolcommissie. Indien nodig of gewenst vergadert de MR apart om het verenigingsbeleid te toetsen. U moet hierbij denken aan schoolplanontwikkeling, het opstellen van de jaarlijkse schoolgids, het vakantierooster, het personeelsbeleid of andere school organisatorische zaken. Namens de MR is er een lid vertegenwoordigd in de GMR van de VCPOZD. Zo wordt verenigingsbeleid en schoolbeleid op elkaar afgestemd.

Leden 2015-2016:

* A Braam - ouder
* M Jonkman - ouder
* K Hoorn - leerkracht
* B Kamp - leerkracht

De adressen van de leden kunt u vinden in de schoolgids; download bij "onze school".

Laatste nieuws
Nieuwsbrief april De nieuwsbrief van April staat op de site. 12 april
Nieuwsbrief februari De nieuwsbrief van februari staat op de website.  15 februari
Nieuwsbrief december De nieuwsbrief van december staat op de website. 07 december
Nieuwsbrief November De nieuwsbrief van November staat op de website. 
02 november
Nieuwsbrief september De nieuwsbrief van September staat op de website.  01 september
Kalender

25

mei

Maandsluiting groep 7/8


28

mei

Schoolcommissie/MR


Peutergym

Vanaf 11.00 is uw peuter van harte welkom om mee te gymmen met meester Gerrit.

30

mei

Studiedag

Alle kinderen vrij. 

31

mei

Schoolreis groep 1/2


01

jun

Kleuters vrij

Vrije dag voor de kleuters. 

Peuterochtend

Welkom aan kinderen onder de 4 jaar om eens te komen kijken op onze school.

11

jun

CITO-toetsen week 11 en 18


18

jun

CITO-toetsen week 11 en 18


22

jun

Maandsluiting groep 6


26

jun

Schoolreis groep 3 t/m 7


27

jun

Schoolkamp groep 8


Copyright CBS de Akker - 2018