Hoogeveenseweg 28

7933 PG, Pesse

0528 262 566

info@deakkerpesse.nl

Onze school

Streekschool

'De Akker' ligt in een bosrijke omgeving en is een echte streekschool. De leerlingen komen dan ook uit een groot gebied: Pesse, Ruinen, Echten, Fluitenberg, Spier, Hoogeveen en Stuifzand. Dit betekent dat alle kinderen op school overblijven, evenals de leerkrachten.

Wij zien het overblijven als een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ouders en leerkrachten. De leerkrachten begeleiden de kinderen tijdens het eten. Het toezicht op het plein, na het eten, wordt verzorgd door de ouders volgens een jaarlijks rooster. Alle ouders doen mee in het schema. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden.
Een overzichtsfoto van de ligging van de school kunt u zien bij "contact", Google Earth.
VCPOZD

De Akker behoort tot de VCPOZD; Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Zuidwest Drenthe.
Tot de vereniging behoren 9 Christelijke plattelandsscholen in Zuidwest Drenthe, gelegen tussen Hoogeveen en Meppel. Het beleid wordt vormgegeven door twee bovenschoolse directeuren in samenwerking met de directeuren van de verschillende scholen. Op iedere basisschool is een directeur verantwoordelijk voor het invullen van de gezamenlijk vastgestelde kaders op het gebied van onderwijs, huisvesting, financiën en personeelsbeleid.

Voor de uitvoering van onderwijskundige zaken wordt binnen de vereniging samengewerkt door Intern begeleiders, ICT-ers, taal-leescoördinatoren en rekenspecialisten.

Het logo van de VCPOZD vindt u linksonder op deze pagina.

Gezonde school


Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet "Gezonde School" behaald. Met het vignet "Gezonde School" laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een frisklimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat “sport en bewegen”. Hiervoor zetten we activiteiten in, vastgesteld door een werkgroep van leerkrachten en ouders, werkend volgens een vast jaarprogramma.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.Copyright CBS de Akker - 2019