Hoogeveenseweg 28

7933 PG, Pesse

0528 262 566

info@deakkerpesse.nl

Het onderwijs

Zending en weekopening

In direct contact met onze levensbeschouwelijke visie staan de zendingsprojecten waar onze school geld aan geeft. Elke groep heeft de verantwoordelijkheid om met het aan hentoegewezen project contacten te onderhouden;
- groep 1, 2 en 3 steunen hun vriendinnetje in Brazilie
- groep 4, 5 en 6 hebben goede contacten met Andreas Manna Stichting
- groep 7 en 8 corresponderen met Kinderdagverblijf Salaam Centrum in Egypte
Tenslotte onderhouden wij goede contacten met oud leerlingen die projecten aansturen in andere werelddelen.

Het geld wordt elke maandag ingezameld tijdens de weekopening, die voor alle groepen wordt gehouden.

Manier van werken

Kleuters leren al doende tijdens hun spel. Dit uitgangspunt bouwen wij verder uit door uitdagend, gestructureerd materiaal aan te bieden. Door het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van de leerlingenwillen wij zorg op maat bieden, passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind.

Zowel de kinderen die goed presteren als ook de kinderen met een hulpvraag willen wij aangepaste lesstof aanbieden. De sociaal emotionele ontwikkeling van het kind vinden wij hierbij erg belangrijk. De keuze van nieuwe methoden zal aan deze uitgangspunten beantwoorden. Dit onderwijsproces en de ontwikkeling van het kind volgen wij nauwgezet en bespreken wij regelmatig met de ouders. Zo wordt opvoeden een gezamenlijke opdracht.

Een uitgebreide beschrijving van onze manier van werken en de leerlingenzorg is beschreven in de schoolgids. Deze is te downloaden bij "Onze school - downloads".

Leerlingenzorg

Op onze school functioneert een uitgebreid leerlingvolgsysteem. De kinderen worden nauwlettend gevolgd, vanaf het moment dat ze bij ons op school komen tot het moment waarop ze onze school verlaten.

Alle verzameldegegevens worden opgeslagen in hun persoonlijk dossier. Op onze school functioneren twee Interne Begeleiders, een taal /leescoordinator en een rekencoordinator die de zorgbegeleiding aansturen van alle kinderen. Wij werken volgens het BHV-model; Basiszorg voor alle leerlingen, Herhaling voor leerlingen met een extra hulpvraag en Verdieping voor leerlingen die extra uitgedaagd kunnen worden. Dit laatste noemen wij onderwijs volgens Kwadraat.

ICT

Op onze school wordt veel met computers gewerkt.Zo zijn er bijna zeventig computers aanwezig. In elk lokaal staan gemiddeld vijf computers. Ook hebben we op school een computerlokaal waar 12 computers staan. Al deze computers staan in een, modern en compleet vernieuwd, netwerk.

Bij onze taal- en rekenmethode hebben we ook de behorende software aangeschaft. In de klas integreren de leerkrachten deze programma's in het zelfstandig werken. Daarnaast wordt er gewerkt met een aantal andere programma's op verschillende kennisgebieden. Ook het leren omgaan met de computer in het algemeen en de internet mogelijkheden worden uitgebreid behandeld.

Daarnaast leren de kinderen tekstverwerking, internet websites maken, e-mailen en PowerPoint presentaties maken. Ook bij de kleuters wordt enthousiast met de computer gewerkt. Zij leren vooral het werken met de muis, maar ook wordt er op de computer gewerkt met het taalprogramma "Schatkist".

Ook bij het voorbereidend rekenen wordt de computer ingeschakeld. Verder beschikken we op school over een internetaansluiting voor alle computers. Ook de schoolbibliotheek is in een computerprogramma verwerkt.

Al met al een hele boeiende uitdaging om de kinderen te leren op een positieve en veilige manier met multi media om te gaan.

Engels

De Akker is een vvto-school (vroeg vreemde talen onderwijs).
In het schooljaar 2005/2006 zijn we begonnen met het onderwijs in de
Engelse taal aan de groepen 1 en 2. In de jaren erna volgden groep 3 t/m 6 en werd er aangesloten bij groep 7 en 8.

De leergang is nu compleet. In het voorjaar van 2012 hebben de leerlingen van groep 8 mee gedaan aan het Anglia examen. De resultaten, berekend n.a.v. de in Engeland nagekeken examens, waren geweldig en geeft ons nieuwe energie om dit resultaat vast te houden in de komende jaren. Elk voorjaar krijgen de kinderen van groep 8 de kans dit officiele Anglia examen af te leggen en op hun eigen niveau examen te doen. De kinderen kunnen zo met een stevige basis naar het Voortgezet Onderwijs.

De leerkrachten verzorgen inmiddels zelf de meeste Engelse lessen. Zij hebben hun eigen vaardigheid uitgebreid door het volgen van een teamstudie Engels. Daarnaast hebben zij een intensieve cursus gevolgd in Engeland (Canterbury) om zich de didactiek en preekvaardigheid van het Engels verder eigen te maken. Ons native speaker, mevrouw Noordam, staat ons met raad en daad terzijde.

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen is gebleken dat het starten
met het leren van een tweede taal voor het zesde levensjaar de
hele taalontwikkeling bevordert, dus ook de moedertaal.

Ook deze ontwikkeling volgen wij op de voet door deel te nemen aan het onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen om de (Engelse) taalontwikkleing van de kleuters te volgen en in beeld te brengen. In januari 2013 zijn de eerste resultaten van dit onderzoek bekend geworden. Het stemt ons al met al hoopvol. De leerpunten hebben wij inmiddels in ons programma verwerkt.

Creatieve middag

Elke vrijdagmiddag hebben de kinderen van groep 4 t/m 8 creatieve middag. De groepen 1 t/m 3 zijn dan vrij.
Wij zien de creatieve middag als een zinvolle afsluiting van de week. Na alle inspanning op een leuke, creatieve manier de week afsluiten; zinvol en net even anders.
De kinderen werken gedurende 4 weken aan een onderwerp. Zo komen de volgende onderwerpen gedurende het jaar aan de orde; sport en spel, houtbewerking, koken, textiel, modelbouw, kleien, tekenen en schilderen, computeren en houtbewerking.
Mede dank zij de ondersteuning van ouders beleven de kinderen veel plezier aan de creatieve afsluiting van de week.

Natuur en sport

In de bosrijke omgeving van de school is er gelegenheid voor veel sportieve uitdagingen. De school heeft een voetbalveld, een basketbalveld en een volleybalveld. Daarnaast zijn er allerlei speelattributen die het voor de kinderen erg aantrekkelijk en uitdagend maken. Grenzend aan het schoolplein is er gelegenheid om in het Spaarbankbos of op de hei veel biologische momenten te beleven. In de pauze er is bovendien gelegenheid om hutten te bouwen. Kortom; het terrein is uitdagend voor de kinderen. Zij kunnen er hun energie goed kwijt.
Copyright CBS de Akker - 2019